Výstavy

Betlém byl vystaven pro veřejnost v lékarně města Soběslavi v České republice

 

V církevní mate

řské škole v Táboře dostali rodiče a 

veřejnost možnost si 

při výstavě 

betlém prohlédnout a napsat dětem vzkaz