ČESKO-SLOVENSKO-PORTUGALSKÝ BETLÉM

Tento projekt vznikl v rámci aktivity eTwinning. Je realizovaný čtyřmi mateřskými školami z různých států Evropské unie. 

www.etwinning.cz

www.etwinning.net

 

Popis projektu: 

Každá třída má za úkol namalovat tuší a vodovými barvami část betléma. 

Ježíšek v jestličkách: Slovensko.

Pasáčky a ovečky, osoby, které přinášejí dárky: Česká republika - Tábor, Portugalsko.

Tři králové: Česká republika - Soběslav.

Ostatní libovolné předměty, fauna, flora - Všichni.

Namalované obrázky budeme sdílet pomocí prostředí Twinspace. Každá třída si postaví vlastní

betlém a u něj v mateřském jazyce zazpívá

koledu, kterou  natočí na video a bude sdílet s ostatními školami. 

 

Cíle projektu: 

Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, jejich poznávání.

Posilování přirozených poznávácích citů (zvídavost, radost z objevování).

Rozvoj tvořivosti a tvořivého myšlení.

Rozvoj chopnosti spolupracovat.

Využívání ICT pro spolupráci a sdílení společné práce. 

 

Očekávané výstupy

Každá třída postaví vlastní betlém ze svých obrázků i obrázků žáků z jiné země. (Spolupráce na dálku)

Děti si uslyší píseň v jiném jazyce a budou moci porovnat jednotlivé jazyky. 

Uvědomí si možnost komunikace přes internet (počítač není jen na hry a pohádky).

Dozví se záklání informace o spolupracujících státech (vlajka, jazyk, poloha, hlavní město).

Vvýstava společné práce (pro rodiče, veřejnost).

 

Spolupracující školy:

Martina Nebeska, Církevní mateřská škola Tábor, Česká republika.

Maria Kondelcikova, Materska skola - Ovoda, Slovensko.

Jana Veselá, MŠ Nerudova, Soběslav, Česká republika.

Filomena Almeida, Jardim de Infância n. º1  -  Estação /Agrupamento de Escolas Augusto Moreno- Bragança, Portugalsko.